Keramik Haget

Keramik, konst och installationer. På konstnatten fredag dansuppvis...