5 tips om fornlämningar du borde se

Text uppdaterad: 2020-06-23

Jan Henrik Fallgren tipsar dig

Rosendal

-Det är den bäst bevarade av järnåldersbyarna inte bara i Skandinavien utan i hela Europa faktiskt. Där finns allting kvar. Bara i norra delen är det lite förstört efter ett skogvaktarboställe som byggdes på 1800-talet.
Rosendal är en järnåldersby i original, synligt välbevarad eftersom den fått ligga orörd i skogen och inte odlats bort genom århundradena. Det är inga problem för varken ung eller gammal med att förstå vad det är man ser. Man behöver inte vara arkeolog eller expert, utan bara intresserad av järnåldershistoria.

Skäftekärr

-På Skäftekärr finns den bäst bevarade stormansgården på Öland, med fyra husgrunder. Där kan man verkligen se hur en stormansgård kunde se ut på 700-800-talet. Här får man också en uppfattning om hur husen kan ha sett ut inuti och hur stora de var.
Horns Kungsgård
-Jag tycker det är en av de vackraste platserna i landet, en naturupplevelse, säger Jan-Henrik Fallgren. På Horns Kungsgårds marker finns fornlämningar och mängder av husgrunder i lövängarna. Det finns också jättefina gravfält som ligger utanför kungsgårdens marker, på Alvarmarken väster om lövängarna. På Horns Kungsgårds marker är lövängsmarkerna bevarade och man kan förstå hur landskapet bör ha sett ut även under järnåldern.

Vij Alvar

Vij alvar i Källa. Här finns den största förekomsten av Domarringar i Skandinavien. Det stora gravfältet ligger plant mitt på Alvaret. Vij betyder helig plats. Det här gravfältet är så stort att det förmodligen har tjänat en stor del av hela bygden.

Ismanstorps borg

-Ismanstorps borg är den mest fantastiska fornlämningen på hela Öland i och med att alla husgrunder finns kvar, synliga inom borgen, som hyser 90 husgrunder.

TEXT: MARGARETA LINDBERG

Dela med vänner:
Annons