Avkopplande promenad i Nunnedalen

Text uppdaterad: 2013-04-29

Alldeles norr om Resmo, i skydd av landborgen, ligger Nunnedalen. Ett grönskande promenadstråk, till stor del bestående av lövskog. Här finns möjlighet att se blå-, vit- och gulsippa. Men även vårlök, smånunneört och sloknunneört går att hitta.

Stigar och leder tar dig runt i dalen och det finns olika sträckor beroende på hur långt du är villig att gå. Sammanlagda sträckan är fyra kilometer. Den övre leden kallas landsborgsleden, och den nedre har fått namnet paradisstigen. På rastplatserna Gläntan och Köket finns eldplats.

Parkeringsmöjligheterna är flera. Dels finns en stor parkering söder om lederna, vid väderkvarnen. Dels väljer många att ställa bilen längs med landsvägen och i så fall inleder du vandringen med en brant stig ner till området.

Dela med vänner:
Annons