Ölands kyrkor

Text uppdaterad: 2020-06-23

De öländska stenkyrkorna, som är bland de äldsta i Sverige började att uppföras i romersk stil redan under tidig medeltid då flera av dem ersatte äldre träkyrkor uppförda under vikingatiden, en tid då ölänningen var beroende av ett gott förhållande till de kristna handelspartnerna på kontinenten. Fram till slutet av 1100-talet kom 34 kyrkor att uppföras, alla murade i kalksten och flera med ursprungliga torn. Stenkyrkorna har därefter byggts om ett flertal gånger och generellt har nästan alla århundraden tillfört kyrkobyggnaderna något, i större eller mindre omfattning.

Tidigare forskning har sett de äldre öländska kyrkobyggnaderna som del i behovet av försvarsanläggningar. Idag förstår vi att de tjänat församlingen både i helg och söcken på praktist sätt.

 

 

Dela med vänner:
Annons