Alböke kyrka

Text uppdaterad: 2014-02-27

Alböke kyrka är en kyrkobyggnad i Alböke socken och Föra-Alböke-Löts församling på Öland. Den ligger 1,5 mil nordöst om Borgholm och tillhör Växjö stift.

Alböke kyrka består av ett rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i norr och torn vid södra gaveln. Den nuvarande kyrkans nord-sydliga orientering sammanhänger med att den byggdes i vinkel mot den äldre kyrkobyggnaden, som under en tid fick stå kvar som förhall, innan den slutligen revs, för att lämna plats åt det nya tornet i söder. Rester av de gamla grundmurarna ligger kvar under markytan.

Källa: WikipediaPlatser

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser