Beijershamn

Text uppdaterad: 2014-02-24

Beijershamn är, vid sidan av Ottenby, en av Ölands bästa fågellokaler och en av de mest välkända. Ett misslyckat hamnprojekt på 1850-talet ledde till att området grundades upp och vassar och strandängar till gagn för fågellivet började utvecklas.

Tack vare kreatursbete, röjning och vasslåtter på senare år är Beijershamn idag en av Ölands förnämsta fågellokaler. Totalt har 250 fågelarter observerats här. Främst är området en viktig rast- och häckningslokal för vadare men här häckar också änder, tärnor och måsfåglar. Exempel på ovanliga arter som besöker Beijershamn är myrspov, årta, skräntärna och pilgrimsfalk.

Beijershamn är en av Ölands finaste fjärilslokaler. På en smal remsa med torra och öppna gräsmarker mellan strandängarna och skogen har lavdagssvärmaren sin enda förekomst i Norden. Totalt har mer än 650 av Sveriges 950 fjärilsarter återfunnits här.

Tack vare den goda insektstillgången är Beijershamn också ett fladdermössens eldorado. Tolv av Sveriges arton arter har påträffats i området. Av sällsynta fladdermöss förekommer bland annat mustaschfladdermus och trollfladdermus.

Hitta hit:

Området ligger ca 7 km söder om Färjestaden. Här finns parkeringsplats, informationstavlor, fågeltorn, fågelplattform, gömslen, leder för funktionshindrade mm.

Källa: Länstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser