Bödakusten Östra

Text uppdaterad: 2014-02-24

När du låter den fina sanden vid Böda sila mellan tårna, kan du tänka på att de små millimeterstora sandkornen är rester av bergskedjor, bildade för miljarder år sedan och som under ofattbar tidsrymd eroderats ned av regn, snö, is, vågor och vind.

Stora dynområden

Bödakusten har under 12 000 år, sedan inlandsisen drog sig tillbaka, byggts upp av sand från Östersjön och sand som transporterats till området av vinden. Sandstränderna övergår inåt land i stora sanddyner och flygsandfält. Väster och norr om Bödabukten finns ett av Sveriges största sanddynområden där den största dynen, Bölinge backe är ungefär 10 meter hög. På sanddynområdena växer gammal tallskog med lågvuxna förgrenade tallar. Många av träden är mellan 150 och 200 år gamla.

Sparsam växtlighet

På stranden växer saltarv, marviol och strandvial och på dynerna sandrör och strandråg. I tallskogen dominerar grå och gulvit renlav på marken. I de glesa tallskogarna trivs sandstarr, tallört, grönpyrola och i de slutna skogarna ljung och kråkbär. I söder ligger ett kärr med höga botaniska värden, där den hotade kransalgen mellanräfse växer.

Paradis för många arter

I naturreservatet häckar svärta, småskrake och större strandpipare samt rovfåglar som havsörn och fiskgjuse. De sandiga tallskogarna med många gamla oc hdöda träd gynnar ett stort antal sällsynta insekter, lavar och svampar. Här finns myrlejonsländor, reliktbock, mjölig klotterlav, rosa skärelav och svampen vintertagging.

Hitta hit:

Naturreservatet är beläget på nordöstra Öland mellan naturreservatet Trollskogen i norr och Böda camping i söder.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser