Bödakusten Västra

Text uppdaterad: 2014-02-24

Naturreservatet Bödakusten Västra sträcker sig från Byxelkrok i norr till Byrum i söder. Här kan du vandra i vindpinade gammeltallars rike, uppleva mäktiga sanddyner och smeka mjuka klapperstenar. I området finns en domarring och rester av kalkugnar.

Sanddyner och gammeltallar

De gamla, glesa och vindpinade tallskogarna med många döda träd, mäktiga sanddyner och klapperstensfält är områdets mest typiska miljöer. Här finns sanddynområden och flygsandfält dit vinden under årtusenden har transporterat sandkornen och byggt upp dynerna som kan vara tio meter höga och kilometerlånga. På 1800-talet försökte man förhindra sanddriften genom att plantera tall och balsampoppel.

Vid Kinshögar, Masthuggsudden och Rörstensudden förekommer klapperstensfält med av havet slipade runda stenar som vågorna spolat upp på land. I södra delen av reservatet finns alvarmark och torrängar. På Mensalvaret växer ölandssolvända, flugblomster och vildlin. Vid Bränsle äng färgas marken på våren av fältsippornas violetta blommor. Västra BÖdakusten erbjuder rika möjligheter till bad, bärplockning och friluftsliv. Genom området går en vandringsled, Bödaleden.

Värdefulla vattenområden

Längs Bödakusten finns kalkstenshällar, sandbankar och grunda bottnar. De grunda bottnarna är viktiga lek- och uppväxtlokaler för bland annat strömming och skrubbskädda.

Sällsynta arter

Många sällsynta insektsarter trivs i de varierade naturmiljöerna längs Bödakusten. Här finns en av får platser i landet där alla tre arterna av myrlejonslända förekommer. Även svampfloran är intressant med arter som tallgråticka, pluggtrattskivling och lakritsmusseron.

Hitta hit:

Nordvästra Öland. Reservatet sträcker sig från Sandviken, söder om Byxelkrok, ner till Mensalvaret, söder Byrum.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser