Byrums raukar

Text uppdaterad: 2014-02-24

Vid Byrum finns Ölands mest kända och bäst utformade raukområde. De sällsamma stenstoderna har under årmiljonerna mejslats fram av havets ständiga rörelser mot kalkstenen.

Ölands berggrund

För 490 miljoner år sedan befann sig den landmassa som Öland tillhör i höjd med södra vändkretsen, i ett tropiskt klimat. Kalkslam började avsättas i stora korallrev i varma, grunda hav. Under lång tid pressades korallreven samman under högt tryck och den öländska kalkstenen bildades. Forskare anser att det tog 1000 år av kalkutfällningar för att en millimeter av dagens kalksten skulle bildas. Mäktigheten på de öländska kalkstenslagren uppgår som mest till 40  meter, vilket innebär att det tog 40 miljoner år för Ölands kalkstensberggrund att bildas.

Raukar och fossil

På grund av olika innehåll av lermineral varierar kalkstenens hårdhet. Raukarna vid Byrum har bildats när lösare kalksten eroderats bort genom vågornas påverkan och lämnat kvar stenstoder av hårdare kalksten.

Området vid Byrum är rikt på fossil. Fossil är döda urtidsdjur som sjunkit till havsbottnarna och bäddats in i sediment. Sedimenten har under lång tid pressats samman till en bergart, i vilken djurens former bevarats. Vid Byrum förekommer fossil av trilobitsläktet Asaphus, så rikligt att den fått ge namn åt ett lager i kalkstenen.

Kom ihåg att det är förbjudet att plocka fossil! Du får endast njuta av dem på plats!

Hitta hit:

Raukfältet ligger cirka 8 km NO Löttorp. Ta av mot Byrum, antingen från Löttorp eller Böda. Åk cirka 8 km respektive 6 km och ta sedan av vid skylten med texten ”raukar”. Efter ett par hundra meter tar man till vänster och fortsätter cirka 500 m till parkeringsplatsen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser