Gårdby kyrka

Text uppdaterad: 2014-02-27

Gårdby kyrka är en kyrkobyggnad i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling påÖland.

Redan på 1000-talet kan det funnits en träkyrka i Gårdby. På kyrkogården finns en kristen runsten, Gårdbystenen, med uppgifter som antyder detta. Träkyrkan ersattes under 1200-talet av en liten romansk stenbyggnad bestående av kor och absid i öster, långhus med ingång på sydsidan, samt ett västtorn av försvarskyrkotyp. Enligt en teckning av Johannes Haquini Rhezelius 1634 påminner tornet om den nuvarande medeltida tornbyggnaden för Persnäs kyrka.[1] När frågan om ny kyrkobyggnad väcktes menade Kalmar stifts biskop, att man kunde bygga gemensam kyrka med närbelägna Sandby församling. Kunglig Majestät var av annan uppfattning och gav Gårdby rätten att bygga en egen kyrka. Den medeltida kyrkan revs och den nya kyrkobyggnaden uppfördes på samma plats.[2] Kyrkan byggdes 1841 i tidens rådande nyklassicistiska stil efter ritningar av Theodor Edberg, som utförts vid Överintendentsämbetet. Byggmästare var Peter Isberg. Den består av ettlånghus med en rak avslutande korvägg i öster samt en sakristia vid norrväggen nära koret. Tornet i väster försågs med enlanternin för kyrkklockorna krönt med ett kors. Kyrkorummet erhöll ett tak av trätunnvalv. Den 3 oktober 1841 kunde kyrkan invigas av prosten Pehr Dahlström.

Källa: Wikipedia

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser