Gettlinge gravfält

Text uppdaterad: 2014-02-24

Gravfältet sträcker sig från mellan Klinta och Gettlinge by, ca. två kilometer söderut. I den norra delen finns mest variation på gravformer.

Här finns en skeppssättning som är 30 meter lång, ett par domarringar och två höga kalkstenshällar. Bara en mindre undersökning har gjorts på fältet. Gravformerna visar att gravfältet troligen tillhör yngre järnåldern (400-1050e.Kr.)

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser