Gråborg

Text uppdaterad: 2014-02-24

Öster om Färjestaden ligger den största av Ölands fornborgar, Gråborg. Borgen användes under järnåldern och långt in på nyare tid.

Efter den svenska flottans nederlag söder om Öland användes den så sent som1677 som försvarsborg mot härjande danskar och holländare. Kring borgen finns stora ängsmarker där man kan vandra.

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser