Gynge och Möckelmossen

Text uppdaterad: 2014-02-24

Den som färdas längs den klassiska vägen mellan Resmo och Stenåsa möter ett storslaget alvarlandskap. Kanske blir Gynge och Mysinge alvar den första kontakten med Stora Alvarets både karga och sällsamma skönhet.

Gynge alvar

Gynge alvar har av tradition sambetats av nötkreatur, får och hästar. Periodvis har området varit obetat, men nu har bete återupptagits och buskar röjts. Här finns en riklig förekomst av bergsskrabba, liten sandlilja, fjällnejlika, ullsmörblomma och såpört. På Gynge alvar finner man några av de individrikaste orkidélokalerna på Stora Alvaret. S:t Pers nycklar och Adam och Eva är vanligast men även den sällsynta purpurknipproten förekommer.

Mysinge alvar

Mysinge alvar är välhävdat genom fårbete. Så här trädlöst var större delen av Stora Alvaret ända in på 1960-talet. Vegetationen domineras av tunna jordar av vittringsgrus, så kallat fårsvingelalvar men här finns även hällmarker och fuktängar. Fårsvingeln och den för Öland unika bågsvingeln förekommer rikligt liksom axveronika, fältvedel, brudbröd och kattfot. På fuktängarna hör ölandstoken hemma liksom enen på torrängarna.

Möckelmossen

Möckelmossen, alvarets största sjö, är unik eftersom den aldrig har dikats ut. Mossen håller vatten året om men arealen växlar kraftigt mellan höstregn, snösmältning och sommartorka. På höstarna är mossen rast- och övernattningsplats för tusentals tranor. I mossen häckar bland annat skrattmås, större strandpipare, rödbena och storspov. På vintrarna efter några nätters köldperiod bli Möckelmossen en utmärkt skridskois. Många förundras över att de ser gäddor som simmar under isen.

Hitta hit:

Området nås lätt från Resmo-Stenåsa-vägen. Vid Möckelmossen finns parkering, informationsplats och toaletter.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser