Högenäs Orde

Text uppdaterad: 2014-02-24

Få platser är så ljuvliga som Högenäs Orde. Från fyrbåken på höjdryggen har man en storslagen utsikt ut över det glittrande Östersjön och från de öppna betesmarkerna kommer på försommaren en mild vaniljliknande doft av blommande getväppling och backtimjan. En plats som gjord för en utflykt!

Fyrbåkar och vårdkasar

Orde är den öländska benämningen för udde. Centralt i området reser sig en tio meter hög strandvall med en av Ölands få bevarade fyrbåkar. Fyrbåkar och vårdkasar har ibland tänts utmed den svenska kusten för att signalera fara och vårdkasarna har sina rötter i förhistorisk tid, 500-600-talet e Kr. Fyrbåken är uppförd av både kalksten och granit.

Varierande betesmarker

Markerna har under lång tid nyttjats för bete. På de högre partierna finner man torra öppna gräsmarker där orkidéerna Adam och Eva och St Pers nycklar blommar rikligt på våren. I de lägre partierna är markerna fuktiga, tuviga strandängar. Här trivs majvivan samt många orkidéer som johannesnycklar, brudsporre, ängsnycklar och flugblomster.

Rikt fågelliv

Betesmarkerna vid Högenäs orde har ett rikt fågelliv, främst vad gäller vadare, änder och måsfåglar. Bland de vanligaste vadarfåglarna som häckar märks tofsvipa, rödbena och strandskata. Till de mer sparsamt förekommande hör storspov, större strandpipare och vissa år även skärfläcka. Av häckande änder och måsar märks ejder, skedand, vigg, sothöna, silvertärna och fiskmås.

Mer att upptäcka

I betesmarkerna finns ungefär 15000 meter stenmurar lagda efter enskiftet 1811 som fortfarande underhålls! Strax norr om reservatet ligger Källa medeltida kyrka, väl värd ett besök.

Hitta hit:

Cirka 3 km SO Källa, drygt 3 mil N Borgholm. Följ väg 136 till Källa. Ta av vid skylten ”Källa ödekyrka”. Vid nästa vägskäl börjar skyltningen med små blå skyltar till naturreservatet Högenäs orde.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser