Högsrums kyrka

Text uppdaterad: 2014-03-3

Högsrum kyrka är en kyrkobyggnad i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Räpplinge-Högsrums församling.

1634 skickades Johannes Haquini Rhezelius med fullmakt från Kammarkollegiet på fornminnesinventering till Öland. Under sin öländska resa gjorde han pennteckningar av en mängd kyrkor. Tack vare dessa teckningar kan vi få en uppfattning om de medeltida öländska kyrkornas arkitektur. Beträffande Högrums gamla kyrka har Rhezelius tecknat en kyrka bestående av ett romanskt långhus, med tillhörande kor och absid i öster. Det kraftiga tornet i väster (som ännu finns kvar och ingår i den nya kyrkan) och anses ha anor från 1200-talet har hög resning och avslutas av ett enkelt sadeltak. I anslutning till tornbyggnadens nedre del finns på sydsidan en tillbyggnad. Ingången på långhusets sydsida låter oss genom teckningen ana något som liknar ett vapenhus. 

Källa: Wikipedia

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser