Ismantorps Borg

Text uppdaterad: 2014-02-24

I Mittlandsskogens grönska ligger Ismantorps borg från 400-talet inbäddad. Denna borg har en sex meter tjock och tre meter hög ringmur med nio portar.

Borgplanen rymmer rester av 88 husgrunder. Antalet fynd vid utgrävningar och portar tyder på att detta var en kult- och marknadsplats. Sägner berättar om en kuslig stämning, om hjulormar, långa män och hundar som vaktade borgen nattetid.

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser