Källa gamla kyrka

Text uppdaterad: 2014-02-26

”Trägolfvet har borttagits och jorden är täckt av ris och kreaturspillning…”.

Ja, så kunde det låta kring sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet om Källas en gång så ståtliga kyrka.

1888 invigdes den nya kyrkan i Källa och den gamla föll i glömska, märkt av gånga tiders bruk. Källa gamla kyrka, som den också heter, blev i folkmun Källa Ödekyrka. Inventarier från den gamla kyrkan flyttades till den nya och kyrkan tömdes, sånär som på några gamla målningar.

Efter att ha blivit lämnad till sitt öde i två decennier togs 1911 det första beslutet om restaurering av kyrkan. Numera förvaltas kyrkan av Riksantikvarieämbetet, något som tryggar den för framtida generationer.

Kyrkan är sannerligen en ovanlig plats, den tomma kyrkan på den öländska landsbygden ger en tillbakablick till flydda tider. Numera är kyrkan allt annat än öde, här besöks kyrkan varje sommar av turister, nyfikna på dess kala inre.

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser