Källa nya kyrka

Text uppdaterad: 2014-03-3

Källa kyrka är en kyrkobyggnad i Källa i Borgholms kommun. Den är församlingskyrka i Nordölands församling i Växjö stift.

1800-talet var den stora ombyggnads eller nybyggnadsperioden av Ölands kyrkor. Så även i Källa. Flera förslag såg dagens ljus. Till slut enades man om att bygga en helt ny kyrka i Vi by. Ritningar gjordes upp av Johan Ackzell och Ludwig Peterson. Nu var empirestilens tid förbi till förmån för nygotiken. 1886 lades grunden till den nya kyrkan som uppfördes i nygotikens spetsbågestil. Planläggningen av byggnaden blev att tornet förlades i öster och koret med bakomliggande sakristian i väster. Kyrkorummet domineras av en stor heltäckande målning i koret utförd 1975 av konstnären Lars Welton. Innan denna förändringen hade en skärmvägg skilt koret från sakristian. Altarprydnad utgjordes av ett medeltida altarskåp.

Källa: Wikipedia

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser