Köpings kyrka

Text uppdaterad: 2014-03-3

Köpings kyrka är en kyrkobyggnad i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Köpingsviks församling på Öland.

Köping har haft tre kyrkor. Den nuvarande är den fjärde i ordningen.

Den ursprungliga kyrkan var av trä. Möjligen en stavkyrka. Den ersattes vid 1100-talet av en mycket stor kyrka av sten. Under 1100-talet tillkom ett torn i väster och på 1200-taletett torn i öster och kyrkan blev därmed en klövsadelkyrka.

1805 revs kyrkan delvis och en ny byggdes upp efter ritningar av Jacob Wulff. Det blev en stor salkyrka med brutet tak och sakristia bakom koravslutningen. Det medeltida tornet som undgick rivning försågs med en åttakantig lanternin.

1937 uppkom ett förslag på restaurering av kyrkan eftersom sydmurens fundament hade sviktat. Resultatet blev att långhuset revs helt 1953 och ersattes av ett mindre. Gamla tornet i väster behölls. Nya kyrkan som till det inre har karaktär av basilika uppfördes efter ritningar av Ärland Noreen och var färdig 1955.

Källa text och bild: Wikipedia

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser