Långe Erik

Text uppdaterad: 2014-07-15

Långe Erik är norra uddens fyr, 32 ståtliga meter byggd av öländsk kalksten. Fyren stod klar 1845. Under fyrens verksamma år fanns här 3 tjänstgörande fyrmästare och fyrvaktare som bodde här med sina familjer i kringliggande bostadshus.

Fram till 1947 var fyren manuellt styrd genom ett urverk, men elektrifierades därefter. I takt med att fartygen moderniserades minskade behovet av fyrmästare och 1976 blev fyren helautomatiskt.

Numera är fyren tom men fyrvaktarbostaden är bebodd året runt. Sedan 1999 finns dessutom Fyrvaktarns Dotter, ett litet café samt souvenirbutik. För den som orkar kan man gå de 138 trapporna upp till balkongen. Här har man en fantastisk utsikt över Kalmarsund och dess blåa hav.

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser