Petgärde och Djurstad

Text uppdaterad: 2014-02-24

Petgärde- och Djurstad träsk är bevarade delar av Ölands förr så omfattande våtmarker. Här häckar ängshök, brun kärrhök, gråhakedopping, vattenrall, småfläckig sumphöna och enkelbeckasin.

Våtslåttermarker
Petgärde och Djurstad träsk utnyttjades i äldre tider som slåttermarker men i början av 1900-talet dikades båda områdena i syfte att skapa mer jordbruksmark. På senare år har naturvården arbetat med att återställa de naturliga vattenståndsväxlingarna. Detta tillsammans med slåtter och bete är viktigt för att återskapa områdenas rika fågelliv och flora.

Våtmarkernas karaktär
Djurstad träsk består av ett agkärr, en tidigare sjö som torrlagts, samt partier som torkar ut under sommaren. Petgärdeträsk utgörs huvudsakligen av ag- och bladvassbestånd, öppna vattenytor, fuktiga betesmarker och rikkärr med orkidéer. Här kan du finna brudsporre och kärrknipprot. På fuktängarna växer bland annat slåtterblomma och majviva.

Fågeleldorado
En morgon i maj bjuder ofta på sång av näktergalar och kärrsångare från videbuskagen. I vassarna spelar rörsångare och sävsparv och man kan få syn på både ängshök och brun kärrhök. Den stiliga gråhakedoppingen med sitt grisliknande skrik är en av områdets karaktärsarter. Kvällsutflykten kan vara en upplevelse med röster från gräshoppssångare, vattenrall och småfläckig sumphöna. I skymningen låter även spelande enkelbeckasin, eller horsgök som den också kallas, höra sitt karaktäristiska vibrerande läte.

Hitta hit:
Petgärde och Djurstad träsk ligger på Ölands östra sida cirka 17 km NO Borgholm och virka 5 km S Föra. I reservatet finns parkeringsplats och flera fågeltorn.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser