Rönnerums fornby

Text uppdaterad: 2014-02-24

Inne i mittlandsskogens grönska ligger Rönnerums fornby, en av Ölands bäst bevarade järnåldersbyar. Inom ett område på ungefär 1,2 hektar ligger tio husgrunder omgivna och förbundna av stenhägnadsrester. Även bybrunnen finns bevarad. I väster ligger en mängd odlingsrösen med små åkertegar emellan. Åt sydväst finns ett gravfält med ungefär 100 gravar. Troligtvis har detta utgjort det forntida Rönnerums begravningsplats.

Vid utgrävning 1928 gjordes fynd som dateras till 200- 500 e Kr.

Fornminnen knyts samman

Här i Mittlandsskogens hjärta ligger flera spännande fornlämningsmiljöer. Från Rönnerums fornby är det inte långt till Ismantorps fornborg i öster, Odens flisor i norr och Noaks ark på Karums alvar längst i nordost.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser