Solberga alvar

Text uppdaterad: 2014-02-24

Långt söderut på Stora Alvaret ligger Solberga by med sina välbevarade gårdar. I juni lyser Solberga alvar av tusentals gula solar när ölandssolvändan blommar på den vittrade kalkberggrunden.

Ölands guldålder
På Solberga alvar finns tre järnåldersgravfält och flera stensättningar som utgörs av runda flacka gravar kantade av stenar. Gravarna minner om ÖLands guldålder under järnåldern då ölänningarna födde upp boskap och exporterade hudar, läder och ull till de romerska områdena i nuvarande norra Tyskland. Det var också under denna tid som flera av de öländska fornborgarna och fornbyarna anlades.

Vackra alvarmarker

Solberga alvar består främst av öppna grusdominerade alvar där ölandssolvända och fårsvingel är typiska arter men här finns också små alvarområden med sprickor i kalkstenen, karst. Höjdryggarna i området är örtrika medan lägre delar utgörs av fuktängar.

Alvarets färger

Under försommaren är färgerna på Solberga alvar dominerade av gult, violett och vitt. Då blommar bland annat ölandssolvända, backtimjan, såpört och alvarglim.

Speciella arter

På Solberga alvar finns den speciella växten timjansnyltrot, en parasit som växer nära tuvor av backtimjan och genom rötterna suger åt sig näring från backtimjanplantan. Om du ser en blåvinge, titta noga! Det kan vara en svartfläckig blåvinge som trivs bland blommande backtimjan och ibland ses flyga omkring över alvarmarkerna. Andra sällsynta arter på Solberga alvar är stäppröksvamp, fyrflikig jordstjärna och alvarsnäcka.

Hitta hit

Reservatet är besläget väster om byn Solberga på södra Öland. Följ väg 136 söderut mot Ottenby till vägen som skär alvaret, mellan Södra Möckleby i väster och byn Torngård i öster. Längs vägen finns en parkerings- och informationsplats med rastbord, ungefär mitt på alvaret. Härifrån kan du följa den spångade strövstigen fram till reservatet.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser