Vi Alvar

Text uppdaterad: 2014-02-24

Området Vi alvar, strax söder om Källa, är ett gammalt gravfält från yngre järnåldern (400-1050 e.Kr.).

Det innehåller ett stort antal domarringar som var uppbyggda av runda klumpstenar uppallade på tre mindre stenar, något som arkeologer ibland skämtsamt kallar ”hönor på ägg”. Det finns också andra stensättningar på Vi alvar, t.ex. treuddar och fyrsidiga stensättningar.

Vi betyder ”helig plats”.

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser