Vickleby alvar

Text uppdaterad: 2014-02-24

På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. Några kilometer ut på Vickleby alvar finns den märkliga Resmozonen, en kraftigt vattenförande sprickzon som mynnar i Resmo källa, idag hela Mörbylångas vattentäkt.

Stora Alvarets växtvärld

På Vickleby alvar finns både det som är typiskt och det som är speciellt med Stora Alvarets växtvärld. I de centrala och östra delarna dominerar vidsträckta grusalvar. I väster, men även kring alvarsjöar och i anslutning till Resmozonen, finns välutvecklade blommande torrängar. De flesta av de växtgeografiskt intressanta arterna förekommer inom området, till exempel ullranunkel, ölandssolvända, bergskrabba, såpört och fjällnejlika. Exempel på sällsynta arter är klipplök, krypfloka, alvarmalört, alvarstånd och storviol.

Fåglar och insekter

Även djurlivet är representativt för Stora Alvaret. Karaktärsfåglar är sånglärka, ljungpipare och stenskvätta. Ängshök söker föda i området. Av insekter kan nämnad rosenvingad gräshoppa och den säregna skalbaggen alvarlarvmördare, liksom fjärilarna bergskrabbemal, liten borstspinnare och ockragult nejlikfly.

Resmozonen

Resmozonen på Vickleby alvar har bildats genom att berggrunden spruckit och rasat ihop. I Resmozonen finns underjordiska bäckar och karstfenomen där vattnet har urholkat kalkstenen till gropar och åsar. I denna miljö lever till exempel den säregna alvarstyltflugan och hällsnäckan.

Historien i landskapet

På Vickleby alvar finns spår av gamla vägar, fårvaktarkojor, kummel, husgrunder och gravar, till exempel Altarstenen med tillhörande skeppssättning. I småstugorna vid alvarkanten var livet förr mycket fattigt. De små byggnaderna vid Vickleby alvargata är uppförda av murad kalksten eller timrade ekplankor. Stugorna är typiska för malmbebyggelse som uppfördes utanför byarna.

Hitta hit

Kör väg 136 på Öland söderut mot Ottenby. I höjd med Vickleby kyrka finns information och parkeringsplats.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser