Upptäck världsarvet!

Text uppdaterad: 2013-04-29

På Öland innebar inte skiftesreformerna att byarna splittrades. Här finns radbyarna kvar och de har legat på samma sätt ända sedan medeltiden.

Lika gammal är indelningen mellan inägor – mark som odlades, och utmark – mark som betades. På den betade marken, som kan vara alvarmark eller sjömark, är artrikedomen ovanligt stor.

Här kommer några bra utgångspunkter för Dig som vill upptäcka världsarvet:

 • Träby borg – Gräsgård
  Här kan man upptäcka både Ölands historia och alvarets säregna natur. Träby borg är en av Ölands 19 fornborgar och ligger mitt ute på alvaret. I radbyn Träby finns parkering och information. Ta sedan en tur via Gammalsby till Gräsgårds hamn.
 • Hulterstads alvar
  Öster om landsvägen ligger alla gårdarna tätt på rad. Söder om byn finns malmen, de fattigas område. Där finns också ett av Ölands största järnåldersgravfält med fler än 160 gravar. Mitt i byn finns en skylt till en parkeringsplats för en vandring ut på Hulterstads alvar. Turen tar Dig mitt ut på Stora alvaret.
 • Östra sjömarkerna
  Följ östra landsvägen norrut förbi radbyarna Stora Brunneby och Norra Kvinneby. På vänster sida finns en väl bevarad valvbro byggd i kalksten. Utmed hela västra sidan av landsvägen ligger ett stort gravfält från järnåldern. 500 meter norr om gravfältet går en mindre väg till havet. Passera den stora järngrinden.

  Nu är Ni i östra sjömarkerna. Här finns speciella växter och många fåglar. Längst ner, alldeles intill strandkanten, ligger fornborgen Sandby borg.

Dela med vänner:
Annons