Naturområden på Öland från J till R

Öland har med sitt karga och torra landskap en alldeles unik flora och fauna. Vi guidar dig runt bland alla sevärda naturområden på Öland.

Petgärde och Djurstad

Petgärde- och Djurstad träsk är bevarade delar av Ölands förr så omfattande våtmarker.

p Föra

Rönnerum – Abbantorp

Rönnerum-Abbantorp ligger i hjärtat av mittlandsskogen och består av olika ädellövskogar, …

p Högsrum

#öbilden från instagram