Naturområden på södra Öland

Öland har med sitt karga och torra landskap en alldeles unik flora och fauna. Vi guidar dig runt bland alla sevärda naturområden på Öland.

Vickleby alvar

På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. Några kilometer ut på Vickleby …

p Vickleby

Vickleby ädellövskog

"De skönaste lundar man någonsin sett"

p Vickleby

Gynge och Möckelmossen

Den som färdas längs den klassiska vägen mellan Resmo och Stenåsa möter ett storslaget alv…

p Resmo-Stenåsa
Annons

Stora Alvaret

Stora Alvaret på södra Öland är ett av världens mest säregna kulturlandskap.

p Södra Öland

Hulterstad alvar

Hulterstad alvar är ett öppet och vackert alvar ölandssolvända och gul fetknopp lyser på d…

p Hulterstad

Bjärby och Lilla Dalby alvar

Omväxlande våtmarker, trädbevuxna höjdryggar och öppet hällmarksalvar.

p Kastlösa

Eckelsudde

En av de bästa lokalerna längs Ölands västkust för rastande och sträckande fågel och även …

p Övre Västerstad

Solberga alvar

I juni lyser Solberga alvar av tusentals gula solar när ölandssolvändan blommar på den vit…

p Solberga

Albrunna lund

Albrunna lund är en lummig oas mellan alvar och åkermark.

p Albrunna

Ottenby naturområde

Ottenby och Ölands södra udde är ett av Sveriges mest besökta naturområden om vår internat…

p Ottenby

Öländska sjömarker

Idag utgör de Europas värdefullaste rast- och häckningsmiljöer för vadarfåglar och är örte…

p Östra Öland

#öbilden från instagram