Naturområden på Öland från J till R

Öland har med sitt karga och torra landskap en alldeles unik flora och fauna. Vi guidar dig runt bland alla sevärda naturområden på Öland.

Jordtorpsåsen

Få platser på Öland kan tävla med Jordtorpsåsen när det gäller strövvänlig och omväxlande …

p Algutsrum

Kapelludden

Beskåda den vackra ruinen från S:a Birgittas Kapell.

p Bredsättra

Karum

Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med spår från många olika tidsperiod…

p Högsrum
Annons

Långrälla -Borg

Ölands nyaste naturreservat finns öster om Gråborg och är 30 hektar. Här växer hässlen som…

p Norra Möckleby

Lindreservatet

Ett av Ölands allra finaste naturreservat. Här finns ädelllövskogar, öppna betesmarker, al…

p Byxelkrok

Mittlandsskogen

I mittlandsskogen på Öland finns en makalös artrikedom av växter och djur och ett historis…

p Mellersta Öland

Mossberga-Vipetorp

Naturreservatet Mossberga-Vipetorp ligger i ett geografisk mycket viktigt område.

p Rälla

Neptuni åkrar

Det var Linné som 1741 gav de vidsträckta klapperstensfälten och de böljande strandvallsfo…

p Byxelkrok

Öländska sjömarker

Idag utgör de Europas värdefullaste rast- och häckningsmiljöer för vadarfåglar och är örte…

p Östra Öland

Ottenby naturområde

Ottenby och Ölands södra udde är ett av Sveriges mest besökta naturområden om vår internat…

p Ottenby

Petgärde och Djurstad

Petgärde- och Djurstad träsk är bevarade delar av Ölands förr så omfattande våtmarker.

p Föra

Rönnerum – Abbantorp

Rönnerum-Abbantorp ligger i hjärtat av mittlandsskogen och består av olika ädellövskogar, …

p Högsrum

#öbilden från instagram