Naturområden på Öland

Öland har med sitt karga och torra landskap en alldeles unik flora och fauna. Vi guidar dig runt bland alla sevärda naturområden på Öland.

Mossberga-Vipetorp

Naturreservatet Mossberga-Vipetorp ligger i ett geografisk mycket viktigt område.

p Rälla

Neptuni åkrar

Det var Linné som 1741 gav de vidsträckta klapperstensfälten och de böljande strandvallsfo…

p Byxelkrok

Ottenby naturområde

Ottenby och Ölands södra udde är ett av Sveriges mest besökta naturområden om vår internat…

p Ottenby
Annons

Petgärde och Djurstad

Petgärde- och Djurstad träsk är bevarade delar av Ölands förr så omfattande våtmarker.

p Föra

Rönnerum – Abbantorp

Rönnerum-Abbantorp ligger i hjärtat av mittlandsskogen och består av olika ädellövskogar, …

p Högsrum

Södra Greda lövängar

En glimt av paradiset! I Södra Greda löväng en försommardag bjuds man på det allra bästa e…

p Södra Greda

Södviks sjömarker

Längs Södviken på nordöstra Öland finns några av landskapets vackraste och värdefullaste h…

p Södvik

Stora Alvaret

Stora Alvaret på södra Öland är ett av världens mest säregna kulturlandskap.

p Södra Öland

Solberga alvar

I juni lyser Solberga alvar av tusentals gula solar när ölandssolvändan blommar på den vit…

p Solberga

Skäftekärr – ekopark

Här kan du lära dig mer om livet under järnåldern, leka i äventyrsbanan, få en guidad tur …

p Böda

Trollskogen

Längst ut på Ölands nordöstra udde ligger Trollskogen, en gammal betespräglad barrskog som…

p Grankulla

Vickleby alvar

På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. Några kilometer ut på Vickleby …

p Vickleby

#öbilden från instagram