Sevärdheter på norra Öland

Öland har en lång historia som handelsplats något som många fornlämningar vittnar om. Överallt finns det sevärdheter på Öland värda ett besök!

Långe Erik

I flydda tider skulle Långe Erik signalera åt fartygen, en vän för sjömän och kanske ett k…

p Byxelkrok

Forgallaskeppet

Alldeles norr om Byxelkrok, vid Neptuni åkrar, finns ett gravfält med ca 40 gravar. Här fi…

p Byxelkrok

Blå Jungfrun

Få platser är så mytomspunna som denna lilla ö, belägen i Kalmarsund mellan Öland och fast…

p Kalmarsund, väster om Byxelkrok
Annons

Alvedsjö bodar

Det gamla fiskelägret ligger några kilometer söder om Horns udde.

p Alvedsjö

Vi Alvar

Området Vi alvar, strax söder om Källa, är ett gammalt gravfält från yngre järnåldern.

p Källa

Källa gamla kyrka

"Trägolfvet har borttagits och jorden är täckt av ris och kreaturspillning"...

p Källa

Lilla Horns löväng

Lilla Horns löväng är en trädbärande slåtteräng och en av Ölands få kvarvarande ängar.

p Persnäs

Sandvik

Sandvik är en marin idyll där havet, Alvaret, solen och vindarna möts. Det gamla fiskeläg…

p Sandvik

Knisa mosse

Knisa mosse är en av Ölands få odikade våtmarker.

p Sandvik

#öbilden från instagram