Sevärdheter på Öland

Öland har en lång historia som handelsplats något som många fornlämningar vittnar om. Överallt finns det sevärdheter på Öland värda ett besök!

Seby gravfält

Östra Ölands motsvarighet till Gettlinge finner man här vid Seby.

p Seby

Sandvik

Sandvik är en marin idyll där havet, Alvaret, solen och vindarna möts. Det gamla fiskeläg…

p Sandvik

Vi Alvar

Området Vi alvar, strax söder om Källa, är ett gammalt gravfält från yngre järnåldern.

p Källa
Annons

Forgallaskeppet

Alldeles norr om Byxelkrok, vid Neptuni åkrar, finns ett gravfält med ca 40 gravar. Här fi…

p Byxelkrok

Gettlinge gravfält

Gravfältet sträcker sig från Klinta till Gettlinge by.

p Degerhamn

Gråborg

Öster om Färjestaden ligger den största av Ölands fornborgar - Gråborg.

p Algutsrum

Ismantorps Borg

I Mittlandsskogens grönska ligger Ismantorps borg från 400-talet inbäddad.

p Högsrum

Kapelludden

Beskåda den vackra ruinen från S:a Birgittas Kapell.

p Bredsättra

Karlevistenen

Söder om Färjestaden finns denna runsten som är Ölands äldsta och en av Sveriges märkligas…

p Karlevi

Karums alvar med Noaks ark

På denna högt belägna alvarås ligger ett gravfält från järnåldern.

p Högsrum

Källa gamla kyrka

"Trägolfvet har borttagits och jorden är täckt av ris och kreaturspillning"...

p Källa

Knisa mosse

Knisa mosse är en av Ölands få odikade våtmarker.

p Sandvik

#öbilden från instagram