Naturområden på Öland

Öland har med sitt karga och torra landskap en alldeles unik flora och fauna. Vi guidar dig runt bland alla sevärda naturområden på Öland.

Albrunna lund

Albrunna lund är en lummig oas mellan alvar och åkermark.

p Albrunna

Byrums raukar

Vid Byrum finns Ölands mest kända och bäst utformade raukområde.

p Byrum

Trollskogen

Längst ut på Ölands nordöstra udde ligger Trollskogen, en gammal betespräglad barrskog som…

p Grankulla
Annons

Kaffestugan vid Ismantorp borg

KAFFESTUGAN VID ISMANTORPS BORG - där natur och historia dominerar totalt och olösta gåtor…

p Ismantorp
u 0708-354572

Öländska sjömarker

Idag utgör de Europas värdefullaste rast- och häckningsmiljöer för vadarfåglar och är örte…

p Östra Öland

Högenäs Orde

Få platser är så ljuvliga som Högenäs Orde.

p Källa

Rönnerum – Abbantorp

Rönnerum-Abbantorp ligger i hjärtat av mittlandsskogen och består av olika ädellövskogar, …

p Högsrum

Äleklinta

Denna betagande vackra plats visar hela den geologiska uppbyggnaden av Öland.

p Alböke

Vickleby ädellövskog

"De skönaste lundar man någonsin sett"

p Vickleby

Bödakusten Västra

Naturreservatet Bödakusten Västra sträcker sig från Byxelkrok i norr till Byrum i söder.

p Byxelkrok

Vickleby alvar

På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. Några kilometer ut på Vickleby …

p Vickleby

Beijershamn

Beijershamn är, vid sidan av Ottenby, en av Ölands bästa fågellokaler och en av de mest vä…

p Stora Frö

#öbilden från instagram