Naturområden på Öland

Öland har med sitt karga och torra landskap en alldeles unik flora och fauna. Vi guidar dig runt bland alla sevärda naturområden på Öland.

Vickleby ädellövskog

"De skönaste lundar man någonsin sett"

p Vickleby

Trollskogen

Längst ut på Ölands nordöstra udde ligger Trollskogen, en gammal betespräglad barrskog som…

p Grankulla

Neptuni åkrar

Det var Linné som 1741 gav de vidsträckta klapperstensfälten och de böljande strandvallsfo…

p Byxelkrok
Annons

Rönnerum – Abbantorp

Rönnerum-Abbantorp ligger i hjärtat av mittlandsskogen och består av olika ädellövskogar, …

p Högsrum

Ekopark Böda

Ekopark Bödas natur växlar från det allra kargaste till det mest färgsprakande.

p Böda

Vickleby alvar

På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. Några kilometer ut på Vickleby …

p Vickleby

Solberga alvar

I juni lyser Solberga alvar av tusentals gula solar när ölandssolvändan blommar på den vit…

p Solberga

Petgärde och Djurstad

Petgärde- och Djurstad träsk är bevarade delar av Ölands förr så omfattande våtmarker.

p Föra

Horns kungsgård

Horn kungsgård på norra Öland kan sägas sammanfatta mycket av den öländska naturens skönhe…

p Horn

Bödakusten Östra

Bödakusten består av fin vit sand och en oslagbar kustlinje.

p Böda

Äleklinta

Denna betagande vackra plats visar hela den geologiska uppbyggnaden av Öland.

p Alböke

Öländska sjömarker

Idag utgör de Europas värdefullaste rast- och häckningsmiljöer för vadarfåglar och är örte…

p Östra Öland

#öbilden från instagram