Naturområden på Öland

Öland har med sitt karga och torra landskap en alldeles unik flora och fauna. Vi guidar dig runt bland alla sevärda naturområden på Öland.

Bjärby och Lilla Dalby alvar

Omväxlande våtmarker, trädbevuxna höjdryggar och öppet hällmarksalvar.

p Kastlösa

Karum

Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med spår från många olika tidsperiod…

p Högsrum

Byrums raukar

Vid Byrum finns Ölands mest kända och bäst utformade raukområde.

p Byrum
Annons

Hulterstad alvar

Hulterstad alvar är ett öppet och vackert alvar ölandssolvända och gul fetknopp lyser på d…

p Hulterstad

Blå Jungfrun

Få platser är så mytomspunna som denna lilla ö, belägen i Kalmarsund mellan Öland och fast…

p Kalmarsund, väster om Byxelkrok

Ekopark Böda

Ekopark Bödas natur växlar från det allra kargaste till det mest färgsprakande.

p Böda

Ottenby naturområde

Ottenby och Ölands södra udde är ett av Sveriges mest besökta naturområden om vår internat…

p Ottenby

Långrälla -Borg

Ölands nyaste naturreservat finns öster om Gråborg och är 30 hektar. Här växer hässlen som…

p Norra Möckleby

Vickleby ädellövskog

"De skönaste lundar man någonsin sett"

p Vickleby

Mossberga-Vipetorp

Naturreservatet Mossberga-Vipetorp ligger i ett geografisk mycket viktigt område.

p Rälla

Södviks sjömarker

Längs Södviken på nordöstra Öland finns några av landskapets vackraste och värdefullaste h…

p Södvik

Rönnerum – Abbantorp

Rönnerum-Abbantorp ligger i hjärtat av mittlandsskogen och består av olika ädellövskogar, …

p Högsrum

#öbilden från instagram